Water Partner Usługi uzdatniania wody.
Feature image

Galeria

Problem

Brak czystej wody. Polska podobnie jak wiele innych krajów na Świecie boryka się z problemami związanymi z klęskami żywiołowymi. Bardzo często w wyniku kataklizmów ludzie tracą dostęp do gazu czy prądu, dach nad głową, a nawet takie podstawowe dobra jak czysta woda. Do skażeń wody dochodzi także w innych sytuacjach (celowe lub nieumyślne zanieczyszczenie wody, np. wyciek substancji ropopochodnych do zbionika, z którego jest pobierana woda pitna).

Brak dostępu do czystej wody oznacza często problemy w różnych sektorach życia: zaczynając od najbardziej podstawowych - czyli pracy szpitali, przychodni, sanitariatów, przez życie normalnych ludzi, a na przemyśle spożywczym kończąc.

Ubezpieczenie najczęściej obejmuje tylko szkody spowodowane kataklizmem, a odszkodowania są wypłacane dopiero po wizycie rzeczoznawcy, szacowaniu szkód i dokładnej wycenie. Warto jednak się zabezpieczyć na wypadek klęski żywiołowej, zwłaszcza w rejonach szczególnie narażonych (np. na powodzie).

Rozwiązanie

Próbując stawić czoła ww. problemom stworzyliśmy formułę - Water Partner. Jest to kompleksowa oferta świadczenia usług w dziedzinie uzdatniania wody.

Jesteśmy producentem filtrów polowych wody (FPW), modułowego polowego magazynu wody (MPMW), kontenerowej stacji oczyszczania wody (KSW), a dostarczamy środki chemiczne do oczyszczania wody. Z naszych produktów korzysta m. in. Wojsko Polskie. Oznacza to, że filtry muszą posiadać stosowne atesty, a sama firma certyfikaty poświadczenia jakości.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu uzdatnia wody stworzyliśmy system, który pozwoli na ekspresowe uzdatnienie wody w dowolnym miejscu. Jesteśmy w ciągłym pogotowiu, aby w ciągu 24h dostarczyć czystą wodę na terenie całego kraju. Na nasz sukces, a bezpieczeństwo ludzi składa się:

 • - stałe monitorowanie zdarzeń kryzysowych,
 • - utrzymywanie łączności z odpowiednimi podmiotami,
 • - utrzymywanie zapasów materiałowo-eksploatacyjnych,
 • - utrzymanie bardzo dobrego stanu technicznego filtrów,
 • - grupa interwencyjna.

Zasoby

Podstawą poprawnego działania całego systemu jest wykwalifikowany personel! Jest to 2-osobowa obsługa kontenerowej stacji uzdatniania wody + technik. Jest to załoga, która brała czynny udział przy tworzeniu, modernizacji i serwisie wszelkich filtrów, stacji i zbiorników na wodę naszej produkcji, a także są odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi i ekspoatacji naszych wyrobów.

Podstawową jednostką uzdatniającą jest kontenerowa stacja uzdatniania wody, której wydajność godzinowa to 3500 litrów. Jest w stanie usunąć zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju: chemiczne, biologiczne, a nawet radioaktywne!

Zalety

Korzystanie z produktu Water Partner to inwestycja w bezpieczeństwo. Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytym przez lata pracy dla Wojska Polskiego jesteśmy w stanie stawić czoła każdemu wyzwaniu związanym z oczyszczaniem wody! Partner Systems zjawi się wszędzie tam, gdzie jest potrzeba oczyszczenia wody, która wyniknęła z wypadków losowych.

Kilka najważniejszych informacji:

 • Woda zdatna do picia w każdym miejscu
 • Wykwalifikowany personel
 • Jakość poświadczona ceertyfikatami
 • Pełna ochrona i bezpieczeństwo
 • Grupa interwencyjna szybkiego reagowania
 • Maksymalnie do 24h do uzyskania czystej wody
 • Ciągła kontrola wydawanej wody

2020 Partner Systems all rights reserved. www.partnersystems.pl