Artykułu prasowe Zobacz co o nas piszą i mówią.

Defence Management Review skupia społeczność zainteresowaną szeroko pojętym przemysłem obronnym. Podkreśla kluczowe trendy i osiągnięcia z dziedziny przemysłu obronnego w przemyśle wojskowym, cybernetycznym oraz walki z terroryzmem. Publikacja obejmuje pełne spektrum zagadnień; w tym polityki bezpieczeństwa, rozwoju przemysłu, badań, strategii i wiele więcej. Defence Management Review służy jako platforma do wymiany i refleksji na temat krytycznych kwestii, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronę na całym świecie.

Artykuł pt. "Expressing Confidence" znajduje się w magazynie Defence Management Review - August 2016 - issue 01

Pic Pic


"Filtracyjne nowości na MSPO" - taki oto tytuł ukazał się na łamach gazety VIP DEFENCE 2016 - Polski Przemysł Obronny. Tym razem z panem Dariuszem Zabrowarnym - prezesem zarządu Partner Systems Sp. z o.o. rozmawiała Kornelia Jankowska.

Na stronie 34 znajduje się artykuł, w którym możemy przeczytać o nowej grupie produktów elastycznych kryjących się pod nazwą U57.

Pic


"Przegląd Komunalny" stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz informacji. Przedstawia problemy i rozwiązania w branży gospodarki komunalnej. Treści w nim zawarte sprzyjają zarówno idei ochrony środowiska, jak i inwestycjom w najnowsze technologie.

Artykuł pt."Po prostu czysta woda" pojawił się na 24 stronie Przeglądu Komunalnego nr 5/2016.

Pic


QUALITY TODAY to nowy magazyn, który wydawany jest na łamach Dziennika Gazety Prawnej oraz w tygodniku POLITYKA. Tytuł zastąpił wcześniejsze - BIZNESRAPORT oraz Business&Lifestyle – i porusza kwestie związane z praktycznymi aspektami jakości, jej wpływem na osiągane efekty biznesowe i funkcjonowanie gospodarki.

Artykuł pt. "Partner z najwyższej półki" znajdziemy w Quality Today nr 02/2016

Pic


FAKTY to prestiżowy magazyn poruszający główne aspekty polskiego życia gospodarczego i politycznego. Jego niepowtarzalna szata graficzna oraz celowo prowadzona dystrybucja – mająca na celu dotarcie do najbardziej wpływowych i opiniotwórczych ludzi ze świata biznesu i polityki.

W roku 2015 na łamach magazynu gospodarczego Fakty zostały opublikowane dwa artykuły dot. firmy Partner Systems. Pierwszy z nich, zatytułowany "Wisienki na torcie bezpieczeństwa", podsumowuje wyniki konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2015. Drugi, zatytułowany "Prawdziwy partner - Partner Systems", opisuje działalność naszej firmy i przybliża czytelnikowi innowacyjność produkowanych wyrobów.

Pic Pic


"Magazyn VIP" to ekskluzywne wydawnictwo, docierające co kwartał do opiniotwórczych kręgów polityki, kultury, biznesu oraz nauki. Naszymi czytelnikami są menadżerowie, kadra zarządzająca przedsiębiorstwami, przedstawiciele instytucji i izb gospodarczych, ministerstw, ambasad i instytucji pozarządowych..

W magazynie VIP Nr 4 (47) październik/grudzień 2015 na stronie 58 znajduje się fragment rozmowy Igora Korczyńskiego z panem Dariuszem Zabrowarnym, dotyczący przyznania nagrody VIP Biznesu 2015. Dodatkowo w wydaniu specjalnym, dotyczącym Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, na stronach 22-23 możemy przeczytać artykuł pt. "Solidny partner w biznesie", który przybliża historię i działalność firmy Partner Systems.

Pic Pic Pic


2020 Partner Systems all rights reserved. www.partnersystems.pl